Journal Articles:
 

Barfort, Sebastian, Harmon, Nikolaj, Hjorth, Frederik & Olsen, Asmus Leth (forthcoming). Sustaining Honesty in Public Service: The Role of Selection. American Economic Journal: Economic Policy.

Larsen, Martin Vinæs and Olsen, Asmus Leth (forthcoming). Reducing Bias in Citizens' Perception of Crime Rates: Evidence From a Field Experiment on Burglary Prevalence. Journal of Politics.

Olsen, Asmus Leth, Hjorth, Frederik, Harmon, Nikolaj, & Barfort, Sebastian (forthcoming). Behavioral Dishonesty in the Public Sector. Journal of Public Administration Research and Theory.

Olsen, Asmus Leth (2018). Precise Performance: Do Citizens Rely on Numerical Precision as Cue of Confidence? Journal of Behavioral Public Administration 1(1): 1–10.

Olsen, Asmus Leth (2017). Compare to What? How Social and Historical Reference Points Affect Citizens’ Performance Evaluations. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(4), 562–580.

Olsen, Asmus Leth (2017). Responding to Problems: Actions are Rewarded Independent of the Outcome. Public Management Review, 19(9), 1352–1364.

Olsen, Asmus Leth (2017). Human Interest or Hard Numbers? Experiments on Citizens' Selection, Exposure, and Recall of Performance Information. Public Administration Review, 77 (3): 408–420. 

Grimmelikhuijsen, Stephan, Sebastian Jilke, Asmus Leth Olsen, Lars Tummers (2017). Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology. Public Administration Review, 77(1): 45–56.

Tummers, Lars, Olsen, Asmus Leth, Jilke, Sebastian, & Grimmelikhuijsen, Stephan (2016).
Introduction: Behavioral Public Administration. Journal of Public Administration Research
and Theory
, Virtual issue (3).

Olsen, Asmus Leth (2015). Citizen (Dis)satisfaction: An Experimental Equivalence Framing Study. Public Administration Review75 (3), 469–478.

Olsen, Asmus Leth (2015). The Numerical Psychology of Performance Information – Implications for Citizens, Managers, and Policy Makers. Public Performance & Management Review, 39(1), 100–115. 

Olsen, Asmus Leth (2015). "Simon Said," We Didn't Jump. Public Administration Review, 75 (2), 325–326.

Hansen, Kasper Møller, Olsen, Asmus Leth and Bech, Michael (2015). Cross-National Yardstick Comparisons: A Choice Experiment on a Forgotten Voter Heuristic. Political Behavior, 37(4), 768–791.

Olsen, Asmus Leth (2013). Leftmost-digit-bias in an enumerated public sector? An experiment on citizens’ judgment of performance informationJudgment and Decision Making, 8 (3), 365–371 .

Olsen, Asmus Leth (2013). The politics of digits: evidence of odd taxationPublic Choice, 154 (1-2), 59-73.

Hansen, B. T. and Asmus Leth Olsen (2014). Order in Chaos: Ballot Order Effects in a Post-Conflict Election? Research and Politics, 1 (4), 1-4.

Bhatti, Y., K. M. Hansen, and Asmus Leth Olsen (2013). Political hypocrisy: The effect of political scandals on candidate evaluations. Acta Politica, 48, 408–428

Bhatti, Y., Asmus Leth Olsen, and L. H. Pedersen (2011). Keeping the Lights On: Citizen Service Centers in Municipal Amalgamations. Administration in Social Work, 35 (1), 3–19.

Bhatti, Y., Asmus Leth Olsen, and L. H. Pedersen (2011). Administrative Professionals and the Diffusion of Innovations - The case of citizen service centres. Public Administration, 89 (2), 577–594.

Hjelmar, U., Asmus Leth Olsen, and L. H. Pedersen (2010). Should I Stay or Should I Go Now? - Voluntary Retirement from Danish Local Governments. Scandinavian Journal of Political Studies, 33 (4), 402–416.

Kjær, U., U. Hjelmar, and Asmus Leth Olsen (2010). Municipal Amalgamations and the Democratic Functioning of Local Councils: The Case of The Danish 2007 Structural Reform. Local Government Studies, 36 (4), 569–585.

Bhatti, Y., Asmus Leth Olsen, and L. H. Pedersen (2009). The Effects of Administrative Professionals on Contracting Out. Governance, 22 (1), 121–137.

Working Papers:


Olsen, Asmus Leth (2018). Public Sector Communication and Performance Management: Drawing Inferences from Public Performance Numbers. Working paper.

Barfort, Sebastian; Harmon, Nikolaj; Hjorth, Frederik and Olsen, Asmus Leth (2015). A Formal Model of Corruption, Dishonesty and Selection into Public Service.

Olsen, Asmus Leth  (2015). Negative Performance Information Causes Asymmetrical Evaluations and Elicits Strong Responsibility Attributions. 111th Annual Meeting of the American Political Science Association San Francisco, September, 2015. Revise and Resubmit at Journal of Public Administration Research and Theory.

Olsen, Asmus Leth  (2015). Naming Bad Performance: Does Naming and Shaming Work? Midwest Political Association Meeting 2012 and 2013. Revise and Resubmit at Journal of Public Administration Research and Theory.

Olsen, Asmus Leth (2015). The Appropriate Response to Performance Information by Citizens: A Large-scale Experiment with Local Politicians. Working paper.

Olsen, Asmus Leth & Henriksen, M. V. (2015). Taxes are Money: A Metric Salience Effect on Citizens' Tax PreferencesPresented at the Danish Political Science Association Meeting, 2014.

Danish JOURNAL ARTICLES:

Olsen, Asmus Leth (2017). Adfærdsadministration og tallenes psykologi: Hvordan mennesker fortolker resultatinformation i den offentlige sektor. Økonomi og Politik, 90(4): 15—26.

Olsen, Asmus Leth (2014). Tærskelvariable og tærskelvrdier: en introduktion til regressions-diskontinuitetsdesignet. Politica 46 (1): 42–59.

Olsen, Asmus Leth (2013). Kommunalpolitikeres syn på statslig styring, enkeltsager, embedsmænd og egen indflydelse i perioden 1995-2013. Økonomi og Politik 86 (4): 18–32.

Olsen, Asmus Leth (2013). Absolut flertal og forvaltningens dagsordenssttende rolle – er der en kausal sammenhng? Politica 45 (2): 139–158.

Bhatti, Yosef; Hansen, Kasper Møller and Olsen, Asmus Leth (2012). Betyder ændringen i skatteprocenten noget for borgmesterpartiet tilslutning? Resultater fra danske kommuner. Politica 44(4): 563–581.

Bhatti, Yosef; Olsen, Asmus Leth and Pedersen, Lene Holm (2011). Djøferne gør en forskel – men hvorfor? Samfundskonomen (3): 15–19.

Olsen, Asmus Leth (2010). Kommunalreformens konsekvenser: Kommunalpolitikernes rolle, borgernes lokaldemokratiske opfattelse og den administrative organisering. Tidsskriftet Politik 13 (3): 38–47.

Danish Books:


"Poligak - hvordan politikerne prøver at snøre dig - og hvorfor du næsten altid snyder dig selv". A Danish pop science book on political behavior and political psychology (224 pages) (co-authored with Frederik Hjorth). See: www.poligak.dk (Reviews and/or interviews in the following media outlets: DR2 Deadline, DR2 Morgen, P1 Morgen, P4 KBH, P4 Trekanten,Weekendavisen, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Djøefbladet, Danske Kommuner, Journalisten and more.)

Danish Reports:


Dahlgaard, J. O., Hjelmar, U., Olsen, A. L., & Pedersen, L. H. (2009). Kommunalpolitikernes rolle og råderum. AKF-Forlaget.

Holm Pedersen, L., Houlberg, K., Hansen, S. W., Olsen, A. L., & Bordacconi, M. J. (2013). Lokalpolitikeres rolle og råderum. KORA. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.